Menu

Okiem sędziego

Głos przedstawiciela III władzy, sędziego praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem

Orędzie

judge2017

Słuchałem ostatniego orędzia pani premier i nasunęło mi się kilka refleksji. Jakiś dziwny jestem chyba, ale nie mam jak każdy w bliższej czy dalszej rodzinie skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości.  Po drugie odkąd pracuję w sądzie jesteśmy ... więcej

Konstytucja i wyroki

judge2017

"Przewodniczący informuje, że wyrok zostanie ogłoszony w myśl art. 174 Konstytucji RP w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej,  zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przez niezależny i bezstronny sąd, sprawujący wymiar sprawiedliwości w sposó... więcej

O szacunku...

judge2017

Sądziłem w swojej kilkunastoletniej karierze sędziego oskarżonych o poważne przestępstwa: hurt narkotyków, rozboje, udział w grupach przestępczych, zabójstwa. Nie ograniczałem prawa do obrony, prawa do wysłuchania, przedstawienia swoich wniosków dowo... więcej

Ludowe sądy

judge2017

Słuchałem dziś w pewnej stacji radiowej pewnego polityka. Rzucał chwytliwe slogany:  "Trzeba powołać sędziów pokoju"  - obserwowałbym z  ciekawością, a myślę, że sporo sędziów również, jak Kowalski ze spokojem i zrozumieniem słucha wyr... więcej

Korporacyjne interesy środowiska

judge2017

Gdy sędzia działając na podstawie prawa i kierując się swoim doświadczeniem i dobą wolą uczestniczy w decyzjach Krajowej Rady Sądownictwa czy w ciałach samorządu sędziowskiego: kolegium sądu czy zgromadzeniu przedstawicieli to broni korporacyjnych in... więcej

Więcej głosu ulicy w sądzie

judge2017

Atakując sądy i sędziów szermuje się hasłem przywrócenia wymiaru sprawiedliwości suwerenowi, narodowi, społeczeństwu.  Nie bardzo wiem jak to ma wyglądać.  Mam jako sędzia brać stronę obywatela. A jak Kowalski sądzi się z Nowakiem ? Kogo st... więcej

Jakie to sprytne

judge2017

Jak wiadomo z mocy Konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa, to 15 sędziów, 2 prezesów sądów i 8 polityków. Każdy rozsądny człowiek zgodzi się, że skoro nie ma innych zapisów w Konstytucji, to takie ciało kolegialne decyduje większością głosów. Ale nie..... więcej

Jeszcze raz o złym przewodniczącym

judge2017

Czytam uzasadnienie zmian w ustawie o sądach powszechnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i z podziwu wyjść nie mogę, "Zmiany uniezależniają sędziów od nacisków przełożonych, przywracając bezstronność i prawdziwą niezawisłość." Nareszcie ! Ju... więcej

Co robi sędzia

judge2017

Jak wiadomo w pracy zajmuję się głównie i przede wszystkim uzgadnianiem treści wyroków z zaprzyjaźnionymi politykami oraz konferowaniem z bosami grup przestępczych na temat kolejności zwalniania z aresztu poszczególnych członków tych organizacji. Po ... więcej

Dwa systemy prawne

judge2017

  Rzadko kwestia ta jest przedmiotem dyskusji, ale żyjemy w dwóch systemach prawnych. Karnym i cywilnym. Chcę przez to powiedzieć, że sposób działania sądu w postępowaniu karnym i sądu w postępowaniu cywilnym oddaliły się od siebie tak daleko ja... więcej

© Okiem sędziego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci