Menu

Okiem sędziego

Głos przedstawiciela III władzy, sędziego praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem

Formalizm do bólu.

judge2017

Pomimo wygłaszanych od wielu lat opinii, że potrzeba uwolnić sędziów od czynności nie będących sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, nadal sędzia (dobrze jeśli przygotowuje takie projekty dla niego asystent) musi zajmować się rzeczami, którymi absolu... więcej

O wiarygodności

judge2017

Przez ostatnie miesiące, w tym także w czasie najbardziej gorących lipcowych dni, słyszeliśmy wiele ważnych słów ze strony Pani Prezes SN. Słów zachęcających do odwagi, do niepoddawania się politycznym naciskom. Słowa te dawały nadzieję, że jako środ... więcej

Dziurawy immunitet

judge2017

Pora na chwilę oddechu i odejścia od bieżących zdarzeń. Pisałem już jakiś czas temu o immunitecie sędziego. Niestety nie obejmuje on spraw cywilnych. Sędziego może pozwać każdy (oskarżony, świadek, powód, pozwany) także o zachowania/decyzje podejmowa... więcej

Pytania do Pani Prezes SN

judge2017

Jak wielu sędziów żyję tym co się stało, a mianowicie zaskakującym projektem Pierwszego Prezesa SN i jeszcze bardziej zadziwiającym jego uzasadnieniem. Nasuwa mi się w związku z tym szereg pytań do Pani Prezes SN i (jak można przypuszczać innych sędz... więcej

Oczywista i rażąca obraza

judge2017

Oczywista obraza, która w obecnym stanie prawnym daje prawo sądowi II instancji do zrobienia sądowi I instancji tzw. wytyku (z wpisem do akt sędziego) czy też rażąca i oczywista obraza prawa skutkującą odpowiedzialnością dyscyplinarną to nie są wbrew... więcej

Sprawiedliwość polityczna

judge2017

Chciałbym zapytać Panią I Prezes SN i innych autorów projektu na czym ma polegać sprawiedliwość społeczna, nad która ma czuwać rzecznik powoływany przez Sejm, tzn aktualnie rządzącą większość. Bo na czym polegają prawa człowieka i obywatela, nad prze... więcej

Jestem w szoku

judge2017

Czytałem jakie zmiany w funkcjonowaniu sądów zaproponowała pani Pierwsza Prezes SN. Zanim o szczegółach kilka słów o uzasadnieniu tych propozycji. Oto Pani Prezes w liście do Prezydenta pisze, że przedstawione przez nią projekt ustawy opiera się na r... więcej

Zasługi to nie wszystko

judge2017

Dziś ponownie na tematy tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości udzieliła wywiadu w jednej ze stacji radiowych Zasłużona Opozycjonistka, osoba o niekwestionowanych zasługach. Ale życiorys i zasługi to jedno, a poglądy,  z którymi nie sposób się zgo... więcej

Jeszcze raz o KRS

judge2017

W relacjach o dyskusjach nad prezydenckim projektem reformy KRS już w zasadzie nie mówi się o oczywistej sprzeczności z Konstytucją pomysłu wyboru 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm. Konstytucja daje prawo parlamentowi do wyboru 4 pos... więcej

Jak rozsądnie, to pochwalić trzeba

judge2017

Jak czytelnicy mogli się zorientować, nie zaliczam się do bezkrytycznych entuzjastów różnych pomysłów ministerstwa i ministra. Ale gdy proponuje się coś niekontrowersyjnego i korzystnego dla nas wszystkich warto o tym napisać.  Mam na myśli osta... więcej

© Okiem sędziego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci