Menu

Okiem sędziego

Głos przedstawiciela III władzy, sędziego praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem

Skąd się biorą ławnicy

judge2017

Ławników wybierają na kadencje rady gmin/miast. Wymogi formalne są dość proste: skończone 30 lat (ale nie więcej niż 70 lat), wykształcenie średnie, niekaralność, powiązanie z miejscem kandydowania (zamieszkanie, praca, działalność). Zgłaszać mogą ka... więcej

Sąd bez ławników

judge2017

Jak już pisałem w sprawach karnych ławników w sądzie rejonowym nie ma od roku 2007. Już wtedy wydawało się to rozwiązaniem, które będzie miało dalekosiężne negatywne skutki. Sąd stanie się taki wyobcowany w odbiorze. Będzie postrzegany jako sąd "Ich"... więcej

Paradoksy skladów

judge2017

Rozboje zwykłe (czyli kradzież z użyciem przemocy, bądź samej groźby jej użycia) rozpoznaje sąd rejonowy. Ale już rozboje z niebezpiecznym narzędziem (broń palna, nóż lub inne podobnie niebezpieczne narzędzie) jako zbrodnię (zagrożenie karą od 3 do 1... więcej

Składy orzekające

judge2017

To w jakim składzie sąd wychodzi na salę rozpraw zależy od ustawodawcy, od tego co jest zapisane w procedurze. Sąd w procesie karnym rozpoznaje sprawy w składzie: jednego sędziego, jednego sędziego i dwóch ławników, dwóch sędziów i trzech ławników or... więcej

Wstęp do nowego wątku

judge2017

Chcę rozpocząć pisanie na blogu o składach sądu, o nieracjonalnych decyzjach ustawodawcy, o roli ławników i tym co można by w tej kwestii w przyszłości zmienić z korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości i obywateli. 

O nienależnych pieniądzach

judge2017

Systematyczni czytelnicy mojego bloga dostrzegli zapewne, że jestem stanowczym i konsekwentnym krytykiem instytucji delegowania sędziów do ministerstwa sprawiedliwości. Jest to coś z gruntu niestosownego. Miejscem pracy sędziego jest sąd, a nie urząd... więcej

Po co nam rozprawa

judge2017

Dawno temu  w początkach swojej pracy sądziłem (z ławnikami) sprawę o rozbój. Dwóch oskarżonych lat około 20, uzależnionych od narkotyków stanęło pod zarzutem zepchnięcia z roweru (przewrócenia) chłopca lat 9. Był to zarzut rozboju, bo była i pr... więcej

Prokuratura

judge2017

Siedemnaście lat orzekania w pionie karnym dało mi pewną wiedzę o naszej prokuraturze. Kilka refleksji, oderwanych od bieżącej rzeczywistości prawno-ustrojowej. Prokuratura jest bardzo specyficznym, w moim przekonaniu mocno nieprzyjemnym miejscem do ... więcej

Za łatwo z tym aresztem

judge2017

Śledzę jak wiele osób losy sprawy pewnego posła opozycji. Decyzja zapadła. Ciekawe co zrobi sąd odwoławczy. Ale jeśli sąd - jak twierdzi obrońca - powołał się w uzasadnieniu postanowienia o zastosowaniu aresztu na aktywność medialną posła, to coś tu ... więcej

Praca u podstaw

judge2017

Lubię spotkania z młodymi ludźmi: uczniami, studentami i aplikantami. Dziś kolejny raz spotkam się w sądzie z licealistami. Opowiem im o tym, że Konstytucja jest naszym najwyższym prawem, o tym na czym polega trójpodział władzy i dlaczego jest to waż... więcej

© Okiem sędziego
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci